– Utfordringane til kor og korps påverkar 17. mai, den store festdagen for heile nasjonen

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 4. mai.   Foto: Erling Wåge

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 4. mai.