– Sjølv om vi lever i eit fritt og godt land, må vi vere på vakt. Ingen kan garantere at noko liknande som 22. juli ikkje kan skje igjen

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 20. juli.  Foto: Erling Wåge

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 20. juli.