– Det var flott at fylkeskommunen innsåg kor viktig rett skuleplass er for ungdom

Frå venstre: Mathilde Eksund og Henriette Fløysand Kvalheim.  Foto: Fride Westvik

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 6. august.