– Openheit i både liten og stor skala er med på å gjere det lettare å snakke om psykisk helse

Denne leiarartikkelen er skriven av Svanhild Breidalen, konstituert redaktør, og stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 12. oktober.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Kommentarer

Denne leiarartikkelen er skriven av Svanhild Breidalen, konstituert redaktør, og stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 12. oktober.