– Om ein vil at folk skal bu i heile landet, må styresmaktene ta rekninga for at folk skal kunne gjere nettopp det

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 26. oktober.   Foto: Erling Wåge

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 26. oktober.