4,67 millionar til Opera Nordfjord

Får midlar: Hoffmanns Eventyr var Opera Nordfjord si oppsetting i 2016. Arkivfoto: Siri Kolseth 

Kultur

Kulturdepartementet gir Opera Nordfjord eit driftstilskot for 2017 på 4,67 millionar kroner.

I brevet vert det vist til at Stortinget har sett som vilkår at det ordinære offentlege driftstilskotet vert fordelt mellom dei offentlege tilskotspartane med 30 prosent frå regionen og 70 prosent frå staten.