Kjenner du frivillige som fortjener en pris?

Selje kommune er på utkikk etter kandidater til kultur- og idrettsprisen for 2017.

Guni Liv Reed fra Stadlandet vant Selje kommunes kulturpris i 2016 for sitt engasjement som dirigent i Stadlandet gospelkor. Foto: Christina Cantero 

Kultur

– Kjenner du til noen som fortjener honnør for særlig innsats for arbeid med kultur eller idrett i Selje kommune? skriver kommunen på sine hjemmesider.

I 2016 ble kulturprisen delt ut til dirigent Guni Liv Reed i Stadlandet gospelkor. Idrettsprisen var det Odd L. Drabløs som fikk for sitt mangeårige engasjement i Selje IL, blant annet som speaker. Les Drabløs sin humoristiske takketale her.

Formålet med prisene er å løfte fram det frivillige kultur- og idrettsarbeidet i kommunen. Mottakerne kan være enkeltpersoner, grupper av personer eller lag og organisasjoner.

Prisene skal deles ut på kommunestyret i desember, og frist for innsending er 6. november.