Fort sagt:

Iviterer til «Barnas Allehelgen»

Både barn fra Trollskogen og Skramsmarka barnehage har vært i Sør-Vågsøy kirke for å hjelpe til med å lage et nytt lystenningsbord. De fikk også snakket litt om døden og det å miste noen med sogneprest Mari Saltkjel. Foto: Privat 

Kultur

Sogneprest Mari Saltkjel ble intervjuet i vår Fort sagt-spalte fredag. Hun er aktuell med «Barnas Allehelgen» i Sør-Vågsøy kirke søndag 12. november:

Navn: Mari Saltkjel

Alder: 41

Adresse: Måløy

Sivilstatus: skilt

Yrke: sogneprest

Hobby: gå på tur, strikke og være med venner

Aktuell med: «Barnas Allehelgen» i Sør-Vågsøy kirke søndag 12. november.


– Hva er Barnas Allehelgen?

– Det er en gudstjeneste for barn som handler om å miste noen og om døden. Det skjer i Sør-Vågsøy kirke nå på søndag.

– Er det første gangen det arrangeres en slik gudstjeneste?

– Det er det. Vi har vanlig allehelgensgudstjeneste også, men det er viktig at barn får komme til kirka og oppleve en gudstjeneste der en bruker ord som barn bruker og forstår, og der en får snakket om døden og det å miste noen.

– Hvorfor er det viktig å lage en slik gudstjeneste?

– Når barn kommer opp i en viss alder begynner de å forstå at de en gang skal dø, og at folk de er glad i også kan dø. Og det kan mange synes er skummelt og vanskelig, og de blir kanskje redde når de tenker på det. Til denne gudstjenesten inviterer vi alle barn som har mistet noen, eller barn som har tanker og spørsmål om døden, til å komme, sammen med voksne, tenne lys og snakke om døden og det at vi faktisk må forholde oss til at alle skal dø en gang.

– Hvordan vil innholdet i gudstjenesten skille seg fra en gudstjeneste for voksne?

– Her skal barna være i sentrum. Det blir mye musikk og sang, og Torskangerpoll musikklag skal spille. Jeg kommer til å bruke ord som barn forstår og kjenner igjen. Det blir også premiere på et helt nytt lystenningsbord som barn fra Skramsmarka og Trollskogen barnehage har laget sammen med oss.

– Så dette var en slags forberedelse foran gudstjenesten for barnehagebarna?

– Ja, barnehagene kom på besøk i kirka og så laget vi dette lystenningsbordet sammen, samtidig som vi også fikk snakket litt om det å dø og det å miste noen en er glad i.

– Hvem er gudstjenesten for?

– Den er for hele familien, for små og store barn. Alle barn som synes det vil være godt å få komme til en gudstjeneste der vi tar dem, deres sorg og følelser på alvor. Selv om man ikke er voksen kan døden være et veldig viktig og aktuelt tema. Og det er viktig å ta dette på alvor.