Tomt for sikringspenger

Kulturminnefondets pott med penger som er avsatt til straks- og sikringstiltak til kulturminner i 2017, er nå tom.
Kultur

I 2014 innførte Kulturminnefondet en prøveordning med tilskudd til straks- og sikringstiltak for å sikre kulturminner midlertidig. I 2017 ble det avsatt 3,5 millioner til ordningen. Dette har helt siden oppstarten vært en populær ordning, og årets midler er nå brukt opp.

Det skriver Kulturminnefondet i en pressemelding.

I 2017 har Kulturminnefondet mottatt 170 søknader til straks- og sikringstiltak på til sammen like over 10 millioner kroner. 102 tiltak har fått støtte.

Sjekk hvem som har fått støtte i 2017 her.

Erfaringer fra de første årene med disse ordningene, viser at det er et stort behov, og vedtak om ordningen videreføres i 2018, gjøres i Kulturminnefondets styre før jul.

Hovedformålet med strakstiltaksordninga er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og å stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer.

Bilde: Låven på gårdsbruket Stuen på Askøy i Hordaland trengte sårt å tette taket for å hindre mer skade i tømmer og øvrige konstruksjoner. Kulturminnefondet støttet tiltaket med midler fra ordningen for straks- og sikringstiltak. (Foto: Linda Mari Lemvik)