Flax-lodd til Selje, Sandane og Førde

Kvar fredag har vi vekas spørsmål i Det spørst-spalten samt innsending av løysingsord i Fjordkryss.
Kultur

Innsendarane med riktig svar er med i trekkinga av Flax-lodd. Kvar månad får tre vinnarar tilsendt fire Flax-lodd kvar.


Vinnarane for desember er:

Adrian Mortensen frå Selje

Gerd Berge frå Sandane

Oddny Indrehus frå Førde


Vi gratulerer og takkar alle som har vore med i konkurransene.

Og hugs at det er nye moglegheiter til å sikre seg Flax-lodd frå Fjordenes Tidende om du svarar på vekas spørsmål enten på nett eller papir, eller du løyser ei ny utgåve av Fjordkryss.