Flax-lodd til Deknepollen, Åheim, Lote, Stårheim, Svelgen og Måløy

Kvar fredag har vi vekas spørsmål i Det spørst-spalten samt innsending av løysingsord i Fjordkryss.
Kultur

Innsendarane med riktig svar er med i trekkinga av Flax-lodd. Kvar månad får tre vinnarar tilsendt fire Flax-lodd kvar.


Vinnarane for januar og februar er:

  • Janne Husevåg Våge frå Deknepollen
  • Sigrid-Marie Lillebø frå Åheim
  • Solgunn Årskog frå Lote
  • Hege-Anita Nesbø frå Stårheim
  • Liv Roland frå Svelgen
  • Marie Johanne Reinen frå Måløy

Vi gratulerer og takkar alle som har vore med i konkurransene.

Og hugs at det er nye moglegheiter til å sikre seg Flax-lodd frå Fjordenes Tidende om du svarar på vekas spørsmål enten på nett eller papir, eller du løyser ei ny utgåve av Fjordkryss.