Likestilt:

– Hierarkia på restaurantkjøken er i ferd med å bli viska ut

Sjølv om Camilla Sundal Laugerud fortel at ho har opplevd å bli klapsa på rumpa av ein gjest, opplever ho og sjef Silje Øygard restaurantbransjen som jamstilt.

Regjerer på kjøkenet: – Eg er ein streng, men rettferdig og inkluderande sjef. Vi prøvar å skape eit godt arbeidsmiljø utan hierarki, samstundes er det avgjerande at produktet vi leverer er så bra som mogleg, då må vi ha system, seier kjøkensjef Silje Øygard (t.v.), som har bakgrunn frå restaurantbransjen i Paris og Bergen. Camilla Sundal Laugerud (t.h.) seier ho er glad for å vere kokkelærling i eit så kompetent restaurantmiljø. Foto: Jørn-Arne Tomasgard 

Kultur

– Her på Aske er vi to kvinner og to menn. På Kraftstasjonen i Måløy er kvinnene i fleirtal. Lokalt på dei restaurantane eg kjenner til, opplever eg at det er god balanse. Trenden i bransjen generelt er at det blir meir og meir jamstilling mellom kjønna, og hierarkia på restaurantkjøken er i ferd med å bli viska ut, seier Øygard.