Likestilt

Vil at fleire kvinner kjenner rettane sine

– Vi håpar at dei som no har tatt kurset får rettleiing slik at dei veit kva rettar ein har dersom det skulle oppstå ei krise i livet, eller at ein kan hjelpe andre med problem, seier Duangkamon Husevåg.

Kurs: Her er leiar i Duangkamon Husevåg i Vågsøy thaiforeining (f.h.) og Kornachawna Thorsen saman med dei som fekk med seg kurset i familierett og arbeidsrett i helga arrangert av Vågsøy thaiforeining. Alle foto: Janne Weltzien Listhaug 

Kultur

Kor vender ein seg dersom ein vert skild, mistar jobben eller din næraste døyr og du kanskje akkurat har flytta til Norge og ikkje kan språket så godt endå? Dette var nokre av spørsmåla som vart teke opp då Vågsøy Thaiforeining i samband med den thailandske nyttårfeiringa Songkran arrangerte kurs med ei innføring i norsk rett med hovudvekt på familie- og arbeidsrett i helga.