Ønskjer å lokke fleire til hobbyen

Svelgen Amcarklubb gler seg over å sjå medlemsvekst, og går no nye vegar framfor det tradisjonelle Svelgentreffet for å få med seg endå fleire hobbybilentuasistar.

Svelgen amcarklubb har sett datoen for Svelgentreffet, som blir 22.–24. juni i sommar. Då blir Svelgen fylt med motorsportaktivitetar. – Temaet for motorshowet blir ein slags battle mellom dei gamle hundane og dei nye, fortel Christian Gulhaugen, leiar i klubben. Foto: Privat 

Kultur

– Det som er nytt i år er at vi også inviterer med andre hobbybilentusiastar til treffet. Om ein køyrer gamal traktor, eller moped eller ein ikkje-amerikansk bil, så er ein hjarteleg velkomne, seier Christian Gulhaugen i Svelgen Amcarklubb.