Kavringen:

Folksomt på setra

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Kultur
 

Det­te bil­det er tatt på Nave i 1920. I føl­get er blant and­re fle­re se­ter­jen­ter som skul­le i Skorsteinshola for å melke kyr­ne. Inn­sen­de­ren av bil­det for­tel­ler at på lør­dags­kvel­de­ne var det ofte at «hus­bond­fol­ket» var med på set­ra og blei der over helga. Da var det folksomt på set­ra. For­an med trekk­spill sit­ter Ei­nar Bro­bak­ke fra Bryg­gja. Man­nen som står med ar­me­ne i kors rett bak Ei­nar er na­bo­en Bir­ger Bro­bak­ke. Vi­de­re mot høy­re Einars kone Oli­ne Bro­bak­ke (f. Nave) og Kri­sti­an­ne So­li­bak­ke. De and­re på bil­det har vi ikke navn på, men vi tar gjer­ne imot tips fra le­ser­ne.