Konsertene koster:

Styret anbefaler å avvikle selskapet

Styret ønsker å avvikle Nordfjordhallen Drift AS, men politikerne er skeptiske til å overta ansvaret.

Vamp er noe av det Vågsøy-publikummet har kunnet oppleve i Nordfjordhallen i løpet av de siste årene. Sterk konkurranse fra andre kulturarenaer i regionen gjør at Nordfjordhallen Drift AS sliter økonomisk. Nå mener styret at selskapet bør avvikles. Arkivfoto: Marianne S. Rotihaug 

Kultur

– Da man etablerte et aksjeselskap var det fordi man trodde det ville gjøre det enklere å hente reklame- og sponsorinntekter fra det lokale næringslivet. De inntektene har imidlertid vært nesten fraværende, og derfor har man ikke hatt det økonomiske grunnlaget man burde ha, sier styreleder Rolf Bøe.

– Skal man kun drive passiv utleie til organisasjoner og ikke aktiv kulturformidling, slik vi mener man bør gjøre, så er det like greit at kommunen overtar driften, mener styrelederen.

Nordfjordhallen Drift AS, som i sin helhet er eid av kommunen, ble etablert da Nordfjordhallen ble bygget i 2001. Inntektene til selskapet falt fra drøye 5 millioner i 2016 til knappe 4,6 millioner i fjor, og man klarte ikke å kompensere for dette på kostnadssiden. Resultatet ble et underskudd på rundt 350.000 kroner, og også 2018 har startet såpass utfordrende at formannskapet torsdag så seg nødt å bevilge et tilskudd på 200.000 kroner.

Økt konkurranse

Styret har nå bedt politikerne om å avvikle Nordfjordhallen Drift AS innen nyttår, og Vågsøy-rådmannen anbefaler at kommunens kulturavdeling overtar idrett- og kulturaktivitetene, mens kommunens eiendomsavdeling overtar ansvaret for renhold og vedlikehold av hallen. Nordfjordhallen Drift AS har i dag tre ansatte: daglig leder (100 prosent), vaktmester (50) og renholder (80).

Daglig leder Ronny Silden Totland opplever stadig større konkurranse i regionen.

– Fosnavåg konserthus, Operahuset Nordfjord og Trivselshagen på Sandane er nye hus med bedre fasiliteter enn det vi har. Det gjør konkurransen om artister vanskelig. I dag utnytter vi det vi har ved å jobbe dugnad for å i det hele tatt kunne gjennomføre konserter og stand up-show. Det gjør vi fordi vi mener kultur er viktig og med på å gjøre et lokalsamfunn mer levende, sier han.

Skeptiske til avvikling

Kommende torsdag skal kommunestyret ta stilling til en mulig avvikling av Nordfjordhallen Drift AS. I formannskapet sist uke kom det klart fram at flere er skeptiske til en avvikling.

– Så lenge driften fungerer, vi har en daglig leder og et styre som har sagt ja til gjenvalg, så mener jeg at vi heller bør se på en modell hvor kommunen gir selskapet et årlig tilskudd. (…) Jeg er ikke veldig imponert over vedlikeholdet av kommunale bygg, og her har man noen som har ansvaret for å holde dette anlegget ved like, sa Hogne Bleie (Frp).

Til det svarer styreleder Rolf Bøe at kommunen uansett har vært, og trolig vil være nødt, til å bidra økonomisk ved større utbedringer i Nordfjordhallen.

Knut Ove Leite viser til at bygget eldes og at vedlikeholdskostnadene vil komme til å øke. Rådmannen mener derfor man må se på mulighetene for å spare penger, og anslår at kostnadene kan reduseres med minst 250.000 kroner ved at kommunen overtar ansvaret for hallen. Besparelsene skal i all hovedsak være knyttet til utgifter til regnskap og revisjon.

Edvard Iversen (V) mener selskapet i mindre grad bør ta risiko knyttet til konserter.

– De må endre driften sin, men det er ikke så mye som skal til før de er i balanse, sier den tidligere styrelederen i Nordfjordhallen Drift AS.

– Min erfaring er at det i alle fall ikke vil bli billigere om man drifter dette kommunalt. Jeg tror vi får mer ut av pengene med et aksjeselskap og at vi gir dem et årlig tilskudd.

Vara i formannskapet, Einar O. Midtbø (TVL), var enig:

– Jeg tror ikke at engasjementet på huset og driften blir større om det blir kommunalt. Vi får heller forsøke å effektivisere den driftsformen vi har i dag.

Arbeidsmiljø

Ansatte i Nordfjordhallen har uttrykt et ønske om å være en del av et større arbeidsmiljø.

– Jeg tenker at det kan løses uten at man løser opp selskapet. Man kan samarbeide tettere med kulturavdelingen i kommunen og dermed få et større støtteapparat rundt seg enn hva man har i dag, sa Betty Hessevik (Sp) i formannskapet.

Høyre og Arbeiderpartiet, som har flertall i kommunestyret, ble nedstemt i formannskapet. De støttet en avvikling.

– Å ville gi mer tilskudd til selskapet er edle tanker, men jeg tror ikke det er så lett å gi mer tilskudd. (...) Om dere vil gi fortsette å gi tilskudd, så finansierer man konserter som går i underskudd. Jeg tror ikke at det blir posten som det blir lettest å finne dekning for når vi i budsjettarbeidet skal finne penger til blant annet helsetiltak, sa Frode Kupen (Ap).

Styreleder Rolf Bøe er klar på at dersom politikerne velger å opprettholde aksjeselskapet, så må man iverksette en plan B:

– Nordfjordhallen er det fremste kulturstedet i Vågsøy, og skal man kunne gjøre den jobben som styret mener man bør gjøre er man helt avhengige av årlige tilskudd.