Kjenner du igjen noen av konfirmantene?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Brem­an­ger: Det­te bil­det vi­ser kon­fir­man­te­ne i Rug­sund kyrkje (i det som den gang var Davik kommune) i sep­tem­ber 1946, sam­men med pres­ten. For­an f.v. sit­ter Gunn­vor Klubben, Olaug Aur­voll, Bri­tha Kol­set, Bri­tha Be­næs og Kris­tina Lof­nes. Bak f.v. står Svein Ny­gård, Nils Klubben, Sig­urd Sol­vang, Mag­nus Lof­nes, prest Emil Kor­ne­lius Ose­berg, Ar­vid Nybø, Stei­nar Hun­skår, Odd­vin Ols­bø og Er­ling Leir­gu­len. Pres­ten, Emil Kor­ne­lius Ose­berg, var født i 1906 i Syv­de. Han ar­beid­de som vi­kar­prest i Bjørg­vin fra 1938 til 1947. Før det­te had­de han vært i Ind­re­mi­sjons­sel­ska­pet i Nord­fjord, han had­de ar­beidd i Troms og i Bergen San­tal­mi­sjon. I 1947 slutta han som vi­kar­prest i Bjørg­vin og blei sokneprest i Her­øy. 

Kultur

Brem­an­ger: Det­te bil­det vi­ser kon­fir­man­te­ne i Rug­sund kyrkje (i det som den gang var Davik kommune) i sep­tem­ber 1946, sam­men med pres­ten. For­an f.v. sit­ter Gunn­vor Klubben, Olaug Aur­voll, Bri­tha Kol­set, Bri­tha Be­næs og Kris­tina Lof­nes. Bak f.v. står Svein Ny­gård, Nils Klubben, Sig­urd Sol­vang, Mag­nus Lof­nes, prest Emil Kor­ne­lius Ose­berg, Ar­vid Nybø, Stei­nar Hun­skår, Odd­vin Ols­bø og Er­ling Leir­gu­len. Pres­ten, Emil Kor­ne­lius Ose­berg, var født i 1906 i Syv­de. Han ar­beid­de som vi­kar­prest i Bjørg­vin fra 1938 til 1947. Før det­te had­de han vært i Ind­re­mi­sjons­sel­ska­pet i Nord­fjord, han had­de ar­beidd i Troms og i Bergen San­tal­mi­sjon. I 1947 slutta han som vi­kar­prest i Bjørg­vin og blei sokneprest i Her­øy.