Ferietid:

Ville tatt med seg Kevin Costner og Bruce Willis

Kultur

Namn: Margrethe Hamre