Ferietid:

Ville tatt med sommargjestane til Refvik

Kultur

Namn: Ylinn Tennebø