Satsar vidare på koret

Sjølv om det kasta ein liten skygge over jubileumskonserten let ikkje Sunnivakoret nyheita om kutt i korstøtte i statsbudsjettet stoppe dei. – Vi skal finne ei løysing, og gir oss ikkje, seier leiar Per-Johnny Brekke.
Kultur

Det etter kvart så permanente prosjektkoret leverte ein solid jubileumskonsert til begeistring frå ei velfylt Selje kyrkje.