Satsar vidare på koret

Sjølv om det kasta ein liten skygge over jubileumskonserten let ikkje Sunnivakoret nyheita om kutt i korstøtte i statsbudsjettet stoppe dei. – Vi skal finne ei løysing, og gir oss ikkje, seier leiar Per-Johnny Brekke.
Kultur

Det etter kvart så permanente prosjektkoret leverte ein solid jubileumskonsert til begeistring frå ei velfylt Selje kyrkje.

– Eg trur det var godt og vel 200 frammøtte. Vi følte vi fekk god respons og at publikum var veldig med, seier Brekke, som rettar ein stor takk til dirigent Per Oddvar «Prots» Hildre for den entusiasmen han klarer å skape i koret. Som i andre omgang smittar over på publikum.