Kavringen:

Kjenner du igjen disse musikantene?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Kultur

Brem­an­ger: Den­ne for­nøy­de gjen­gen var med­lem­mer (og di­ri­gent) i Svel­gen skulemusikk, da de i mars 1991 gikk til topps i 3. di­vi­sjon brass i fyl­kes­mes­ter­ska­pet for sko­le­korps. Med sei­er i 1991 for­svar­te de også sei­e­ren sin i sam­me av­de­ling fra året før. Med på bil­det f.v. Har­ry Gu­le­støl, Jar­le Eim­hjel­len, Fred­rik Gul­hau­gen, Lin­da Mu­le­hamn, Anne Gre­te Sme­stad med po­ka­len, Kris­tin Sme­stad, di­ri­gent Luis San­ti­ago Ruiz, Siri Elde, Bjørnar Kvend­seth, ukjent (skjult bak Bjørnar), Hei­di Kjøs­nes og Sil­je My­ren.