– Eg skulle ha vore meir til stades for familien

Frå mars til oktober er campingvogna heimen til sirkusdirektøren. Smørdal brukar mykje tid på marknadsføring, logistikk og bilkøyring – og trening på eige sirkusnummer.  

Kultur

Jan Ketil Smørdal har prioritert sirkusfamilien høgt. Men det var hans eigen familie som hjelpte han tilbake i manesjen.