Kavringen:

Rike tradisjonar for amatørteater

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

► 

Kultur

Sel­je: Stadlandet Ung­doms­lag har rike tra­di­sjo­ner når det gjel­der ama­tør­tea­ter.   Ung­doms­laget har for eks­em­pel satt opp det his­to­ris­ke utendørsspelet «På Sverdeggja» et utall gan­ger på Drags­ei­det. Styk­ket er skre­vet av Rolf Los­ne­gård. Nes­te opp­set­ting blir 8. og 9. juni i år. De har også gleda pub­li­kum med man­ge tea­ter­styk­ker in­nen­dørs, spe­si­elt ko­me­di­er, både i Stadlandet Gren­de­hus og på and­re sce­ner i dis­trik­tet. Det sto­re bil­det skal være fra et styk­ke som het «Mik­kel Rev», som blei spilt rundt 1990. For­an f.v. Mar­git Flø­de, Anita Bent­sen og Mona Sande. I mid­ten f.v. Leiv Arne Bø­dal, Sig­bjørn Sjåstad og Frank Hod­de­vik. Bak f.v. Ves­le­møy Ervik og Dag­fred Ber­stad.