Vil vere vert for nytt pilegrimssenter

Fellesnemnda for Eid og Selje spelar inn at dei ønsker Stad kommune skal vere vertskommune for eit nytt regionalt pilegrimssenter. Arkivfoto: Janne Weltzien Listhaug 

Kultur

Fellesnemnda for Eid og Selje ønsker at eit nytt regionalt pilegrimssenter blir lagt til Stad kommune.