Stemplar ut:

«Kunsten å få gjort alt»

Magni Hjertenes Flyum 

Kultur

Denne kommentaren er skriven av Magni Hjertenes Flyum og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida kvar fredag.