Borna blei kjende i fjæra

Kultur

– Tanken bak samlinga av borna er at dei skal få møtast og få verte litt kjende, før dei tek fatt på skuleåra.