– Vi ser allereie fram til neste havfiskefestival

Jaana Kotimaki mista tredjeplassen til ein sambygding, men det la ingen dempar på festivalopplevinga.
Kultur

Ho var ein av totalt 41 deltakarar i årets folkekonkurranse under Måløy Havfiskefestival.