Ferietid:

Likar å sjå og oppleve mykje på feriar

Kultur

Namn: Jannike Brenden Frøyen