Tok tak med ei storslegen minnemarkering

Davik Utviklingslag tok 200-årsmarkeringa for diktarpresten Claus Frimann sin bortgang ti år på forskot, og lagde ein dag for minnebøkene.
Kultur

Davikaren var ein sentral mann i Nordfjord med både åndeleg og finansiell makt. Og 16. juni vart Frimann (1746- 1849) minna i Davik, mellom anna med bokslepp og med ei imponerande utstilling som drog fortida nær.