Gler seg til ei solid gruppe førsteklassingar

I Davik ser åtte små fram til å verte større, når dei skal møte i førsteklasse etter ferien.

Alle lukkelege, med eine foten i klasserommet. F.v Ivar, Johan, Elias, Henny Mathilde, Mia, Rebekka, Joakim og Harald Martin. Foto: Kjell Askeland 

Kultur

– Då er vi ferdig med barnehage, smilar borna som gler seg til å bli førsteklassingar til hausten.