Kavringen:

Åpnet nytt kaianlegg

Daværende havnefogd i Måløy, Kristoffer Stokke (t.v.), holder snora mens kystdirektør Ole Vatnan klipper den og åpner det nye kaianlegget ved Inter-Com-Terminalen. 

Kultur

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.