Barna legg inn mange timars øving før den store konserten

Kultur

Barn, unge og vaksne i Vågsøy kommune sine skulekorps og vaksenkorps er alle samla på Vågsøy ungdomsskole laurdag og søndag der dei øver til ein større gratiskonsert i Samfunnshallen søndag ettermiddag.