Kjenner du igjen noen av disse som var på speiderleir?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Kjenner du igjen noen av disse som var på speiderleir på 70- eller 80-tallet? 

Kultur

Vågsøy: Her er vi sam­men med lo­ka­le spei­de­re på fri­lufts­guds­tje­nes­te ved spei­der­hyt­ta på Hals­ør. Det­te er til­ba­ke til siste halv­del av 1970-tal­let el­ler før­s­te halv­del av 1980-tal­let. Hytta ek­si­ste­rer ikke len­ger, den blei re­vet for fle­re år si­den. Kan­skje noen kjen­ner seg igjen på bil­det og kan tid­fes­te det litt nær­me­re? I for­grun­nen, vendt mot til­hø­rer­ne, står da­væ­ren­de sok­ne­prest Au­dun Aase. Bak ham står et en­kelt kors laga av to grei­ner. Au­dun Aase var sok­ne­prest i Vågs­øy fra 1975 til 1987. Det er i år akkurat 100 år si­den spei­der­ar­bei­det starta opp i Mål­øy. Brød­re­ne Ja­cob og Svein Søreide tok sam­men med Rag­nar Christensen ini­tia­ti­vet til å få i gang en spei­der­tropp for gut­ter på ste­det. Året et­ter starta Borg­hild Brun­vold (g. Tellefsen) en spei­der­tropp for jen­ter. Både Mål­øy og Rau­de­berg har ak­ti­ve spei­der­trop­per i dag.

Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad.

Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.

Send til kavringen@fjt.no, eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.