Dette bildet er tatt før sikkerhetsbeltet var oppfunnet

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Vågsøy: På hovedbildet er Mål­øy Song­lag på ut­fart med las­te­bil, kan­skje ca 1950.   Foto: privat

Kultur

Vågs­øy: «Før i tida» var det ikke så mye snakk om sik­ker­het når en skul­le ut på tur i bil, og bil­bel­ter var ennå ikke opp­fun­net. På hovedbildet er Mål­øy Song­lag på ut­fart med las­te­bil, kan­skje ca 1950. Vi ser at de fikk fint plass på las­te­pla­net! Sjå­før Solheim for­an t.v. På las­te­pla­net f.v. ukjent, Liv Larsen Fossdal, As­laug Got­te­berg, ukjent, Kla­ra Liseth Ny­gård (i hjør­net), Svan­hild Halvorsen, Eli Ref­vik (bak), Dag­ny Sæt­ren Gjørs­vik, Brit Bes­torp Hen­den (bak), Ing­ri Sæt­re­myr Føl­ei­de, Odd­ny O. Blå­lid, Mar­git El­ve­bak­ke Iversen, Ire­ne Skram, Kal­le Iversen, Mal­vin Birkelund (bak), Gun­vor Ten­ne­bø Sol­vik, Bjørg Svo­ren, Otto Sæt­ren (bak), Ar­vid Kval­heim og Gerd Bruns­vik Skram.