Kirka får 900.000 til brannsikring og istandsetting

27 middelalderkirker i stein får til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring.

Får penger: Kinn kyrkje får 900.000 kroner til brannsikring og istandsetting.   Foto: Arne Stubhaug

Kultur

Kinn kyrkje er en av disse, og steinkirka på Kinn får 900.000 kroner.

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Vi har til sammen 160 middelalderkirker i stein i Norge og kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at de er særlig utsatt. Regjeringen styrket innsatsen med å ivareta middelalderkirker i stein i revidert nasjonalbudsjett 2019 med 20 millioner kroner. Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningen og har pekt ut de kirkene som nå får tildelt midler.

– Flertallet av tilskuddene som nå fordeles, går til istandsetting, men enkelte kirker får nå også et løft på brannsikring. Vi vet at mange kommuner strever med å vedlikeholde sine kirkebygg, og vi er derfor veldig glade for mulighetene midlene gir oss til et ekstra løft for middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.