Satte pris på felles mønstring i den nye kommunen

– Det er veldig spennende nå som det har blitt større og vi får se talent fra andre plasser

Det ble en historisk dag da ungdom fra de to tidligere kommunene Flora og Vågsøy samla seg til tidenes første UKM i Kinn kommune. Ungdommer fra nord og sør satte pris på samværet.

Sam­men for før­s­te gang: Den­ne gjen­gen del­tok sam­men for før­s­te gang un­der hel­gens kul­tur­mønst­ring i Mål­øy. Bak f.v.: To­mas Bent­son Hauk­aas, Hå­kon Esp, Thomas Bjerk Ul­le­land, Anders Lun­de­kvam og Oliver Brands­øy. Fram­me f.v.: So­fie Strand, Ka­ro­li­ne Myre Strand og Mar­ti­ne Ot­neim.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Kultur

Samfunnshallen i Måløy var arena for begivenheten da sytti barn og unge presenterte talentene sine for de rundt 150 betalende i salen. Talentene fordelte seg på 19 sceneinnslag og 14 unike kunstutstillere med til sammen 31 kunstverk.

Inn­le­det: Kinn-Ord­fø­rer Ola Teigen øns­ket vel­kom­men til den his­to­ris­ke dagen.  Foto: bjørn erik drabløs

På scenen var det hovedvekt på sang, og også flere band enn det tidligere har vært vanlig å se under kulturmønstringer i gamle Vågsøy.

Før­s­te band: Awak­en­ing Mad­ness fra Flo­rø var før­s­te inn­slag på sce­ne­ne. Med­lem­me­ne er Anders Ham­mer­seth, Gard-Elias Bre­de­sen Brands­øy, Mi­kal Bjerk og Oliver Brands­øy.  Foto: Bjørn erik drabløs

Og variasjonen var noe som ble satt pris på.

– Det er veldig spennende nå som det har blitt større og vi får se talent fra andre plasser enn Måløy, forteller Martine Otneim (16), som deltok som en del av dansegruppa M Cheerdance. Hun tror at sammenslåingen har ført til at flere har våget å melde seg på.

– Tidligere var vi en del sammen med Selje siden vi har slitt med å ha nok folk fra Vågsøy. Men i år føler jeg at det er med flere enn det har vært tidligere, selv om vi er slått sammen, forklarer hun.

Ikke bare fører sammenslåingen til større variasjon og et høyere antall deltakere, det gir også grobunn for nye vennskap på tvers av tidligere kommunegrenser.

Deltok med kunstverk

To som hadde stilt ut kunstverk under var Lillian Eimhjellen (17) fra Florø og Elias Anders Morken fra Almenning. De satte pris på den felles UKM-mønstringen for den nye kommunen, selv om det var litt uvant også.

– Jeg har vært med flere ganger tidligere i Florø. Så det er litt spesielt at jeg må være i Måløy for å gå på UKM, sier Lililan, som hadde stilt ut flere bilder under mønstringen.

Stil­te ut fle­re bil­der: Lil­lian Eim­hjel­len fra Flo­rø har vært med på UKM fle­re gan­ger. I helga stil­te hun ut fle­re ma­le­ri og del­tok også i klas­sen ar­ran­gør/sce­ne­ar­bei­der.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

– Men vi får vel bare bli vant til det. Vi har i alle fall bare møtt hyggelige folk her oppe, og neste gang er det de som må reise for å komme ned til oss, smiler hun.

Elisa Anders Morken (16) fra Almenning var med for fjerde året på rad, og hadde ikke høye ambisjoner selv om han har gått videre til fylkesfinalen hver gang.

Ugleik: Elias Anders Morken fra Al­men­nin­gen had­de ikke noen tro på at han kom til å gå vi­de­re. Det vik­tig­ste var å del­ta iføl­ge den unge kunst­ne­ren. Re­sul­tat­lis­ten vis­te der­imot noe an­net.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

– Om jeg går videre eller ikke, så er ikke det så viktig. Det viktigste er å få være med og stille ut, og ikke minst se på hva alle de andre har å vise fram, forteller den unge kunstneren, som samtidig kommer med et lite tips:

– Det som er lurt, er at du som deltaker slipper å betale billett. Så da får vi se showet gratis, smiler han.

Til tross for dårlig magefølelse, gikk han videre til fylkesfinalen for femte året på rad.

Lite søvn

Ungdommen fra sør i kommunen overnattet fra fredag til lørdag, og kvelden før showet hadde ungdommene bli kjent-kveld i regi av MOT-ungdommer fra både Florø og Måløy. Det gikk utover nattesøvnen.

– Det ble vel en to, kanskje tre timer, med søvn, ler Håkon Esp (17) som var med i et av de to Florø-bandene.

Lite søvn: Håkon Esp (t. h.) i bandet Exitium fra Florø hadde minimalt med søvn før at han entret scenekanten lødag kveld. For mye flørting og pizza kvelden før var begrunnelsen i følge gitaristen og vokalisten i bandet.  Foto: Bjørn erik drabløs

– Men jeg representerer Eikefjord! Det er viktig å få med, ler gitaristen og vokalisten i bandet Exitium som imponerte med Metallica-låten Masters of Puppets. Det var første gang de deltok på kulturmønstringen.

– Vi kjenner det andre bandet som er med, og så spurte de oss om ikke vi også ville, så da bare meldte vi oss på. forteller han.

Konferansierer med nerver

– Vi sa litt feil i starten og så kanskje litt for mye ned i bakken, men eller så gikk det vel greit, forteller Birgitte Gjerde Lillebø fra Måløy. Sammen med Emma Åsen fra Florø ledet hun arrangementet fra scenekanten.

Lo­se­ne: Emma Åsen fra Flo­rø og Bir­git­te Gjerde Lil­le­bø ble kjent da­gen før kon­kur­ran­sen. Sam­men lo­set de pub­li­kum gjen­nom kvel­den og gikk også vi­de­re i kon­fe­ran­si­er-klas­sen.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

– Vi ble kjent i går, og har aldri møttes før, smiler Emma.

Hun skulle egentlig ha med seg en venninne som medkonferansier, men da hun ikke hadde anledning stilte Birgitte fra Måløy opp.

– Jeg fikk spørsmålet og tenkte «Hvor galt kan det gå?», og så sa jeg ja, og ble med, smiler hun.

Takker veteranene

På grunn av avstanden mellom de to tidligere kommunene hadde det vært mulig å ha to separate arrangement. Likevel ønsket arrangørene å bruke kvelden som en mulighet for de unge til å bli kjent.

Du­ett: Lin­nea Sto­re­sund og Ali­da Hil­lers­øy fra Flo­rø frem­før­te lå­ten «Be­fore You Go» med sang og pia­no.  Foto: Bjørn erik drabløs

– Vi valgte å slå det sammen til ett felles arrangement. Det er en fin arena for ungdom fra de to stedene å bli kjent på nå som de er blitt en del av én kommune, forteller ungdomsleder i Kinn kommune Carina Takle-Hillersøy, som trekker fram UKM-veteranene fra Måløy som avgjørende for suksessen.

– Det har gått veldig bra! Men vi hadde ikke kommet i mål uten hjelp av Anne Grethe Strand, Dagny-Ann Gangeskar og Ronny Totland Silden.

Kinn UKM cheerdance. Hip Hop

Van­ske­lig Jobb: Fra venst­re: Kris­tine Ref­vik, Lis­beth Våge, Geir Arne Solheim og Gerd En­de­stad.   Foto: Bjørn Erik Drabløs

Etter et vellykket arrangement ble det heller ingen enkel jobb for de fire i juryen som skul­le be­døm­me innslagene, en her er listen over de som gikk videre til fylkesfestivalen i Måløy i slutten av april:

Sceneinnslag

M Cheerdance - Cheerdance Hiphop

Awakening Madness - Viking Blood

Lisa og Aurora - Bruises

Mana Sørgård - Dance Monkey

Linea Helgestad - No Time To Die

Mathilde Haug - Always Remember Us This Way

Rikke Otneim - All i Want

Vibeke Vik - Make You Feel My Love

Exitium

Kunstinnslag

Iunia Sora - Le fille

Elea Macdonald - Bloom

Thea Kristine Bruvik - Hollows creak

Elise Eikefjord Hatlem - Blinded

Lillian Eimhjellen - Work up

Elias Anders Morken - Ugleik

Hedda-Elise Tennebø - Maleri

Henrik Oksholen - Teatime

Konferansierer

Birgitte Gjerde Lillebø

Emma Åsen

Arrangører/scenearbeidere

Torje Takle Winterthun

Maja Berg

Maja Slomka

Lillian Eimhjellen