Husker du disse festkledde barna?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei.  

Kultur

Her er vi med på et kar­ne­val i Bam­se­bo Bar­ne­ha­ge i Mål­øy, cir­ka 1987–1988 og sik­kert i feb­ruar. De som lig­ger for­an f.v. er NN, Inga An­dal, Mar­te Hav­nen, Ca­mil­la Sæt­re­myr og Ing­vill An­dal. Bak f.v. sit­ter Øy­vind Kval­heim, Tom el­ler Sti­an Ten­ne­bø, Roger Flat­aker, Gis­le Rås­berg, NN, NN, NN, Jan­ni­ke Gang­sø, brød­re­ne Asle, Even (litt for­an) og Es­pen Ham­mer­svik (bak), alle tre i cow­boy­hat­ter og blå­ru­te­te skjor­ter. De som er del­vis skjult bak Es­pen og de som er yt­terst til høy­re har vi ikke iden­ti­fi­sert. Om noen av le­ser­ne kan iden­ti­fi­se­re de bar­na vi ikke har navn på, tar vi svært gjer­ne imot tips.