Blei heidra med plakett for å ha fullført programmet

4H Sogn og Fjordane delte nyleg ut plakett til dei som hadde fullført 4H-programmet i 2019.  Foto: Jostein Vedvik

Kultur

– Plakettmottakarane fekk 4H-plaketten og 4H-vitnemålet utdelt på plakettfesten på Sande i februar. Om lag halvparten av dei som har fullført 4H-programmet i 2019 var til stades på festen og fekk 4H-plaketten der i ei høgtideleg ramme, forklarar Hilde Sværen som er organisasjonsrådgjevar i 4H Sogn og Fjordane.