Var du med i dette 17. mai-toget?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til.

Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. 

Kultur

Vågs­øy/Kinn: Ko­ro­na­vi­ru­set har snudd opp ned på det al­ler mes­te, også 17. mai-fei­rin­ga. Så årets fei­ring av nasjonaldagen var an­ner­le­des enn vi er vant til. Men det­te bil­det vi­ser et 17. mai-tog av «den gode, gam­le sor­ten». Bil­det av bar­ne­toget er tatt i søre del av Gate 2 i Mål­øy, og året er 1954. Det er ele­ver fra Skram sko­le som kom­mer mar­sje­ren­de sør­over, og sko­len ser vi også litt av, i bak­grun­nen, oppe til høy­re.