På øya i havgapet har ein tysk professor i mote funne sitt paradis saman med kunstnarektemannen og barna

Kva gjer eigentleg at ein tysk professor, som har budd i München, London og Atlanta, og som saman med ektemannen har visjonar om å gjere kunsten tilgjengeleg for verda, slår seg ned på Venøy, ei lita øy i Stad kommune, med 25 innbyggarar? Her får du historia om korleis det hendte.

Kva gjer eigentleg at ein tysk professor i mote , som har budd i München, London og Atlanta, og som saman med ektemannen har visjonar om å folkeleggjere kunsten for verda, slår seg ned på Venøy, ei lita øy i Stad kommune, med 25 innbyggarar? Her får du historia om korleis det hendte. På bildet er Julia, Bjørn, Gwendolyn og Tristan Ernst.   Foto: Bjørn Venø

Kultur

– Kontrasten mellom Atlanta, USA og Venøy, Stad er jo heilt ekstraordinær. Men utelukkande på ein god måte! smiler Julia Kröner Venø (40).