Mai Elise håpar å skape eit inkluderande skrivemiljø i si nye heimbygd

Det er litt over to år sidan Mai Elise Hammer frå Berlevåg kom flyttande til sin nye heimstad Nordfjordeid. 31-åringen med hovudfag i engelsk litteratur håpar å skape eit litteraturmiljø der folk kan dele både felles interesser og eigne tekstar.

Det er litt over to år sidan Mai Elise Hammer frå Berlevåg kom flyttande til sin nye heimstad Nordfjordeid. 31-åringen med hovudfag i engelsk litteratur håpar å skape eit poesimiljø der folk kan dele både felles interesser og eigne tekstar.   Foto: Siri Kolseth

Kultur

Ikkje så lenge etter at ho kom hit starta derfor Mai Elise ein lokal variant av konseptet Poetry Night.