Den mellombelse barnehagen eksisterte i heile 26 år

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Røysa barnehage, Raudeberg. 1986. F.v. Frank Martin Halsør, Susanne Hageland, Hilde Wik Bakke, Jim André Gangsøy, Espen Loe Haukedal og Ørjan Refvik  Foto: Fjt arkiv

Kultur

Vågsøy/Kinn: Disse bildene er fra Barnehageuka 1986 i Røysa barnehage på Raudeberg. Noen av barna viser fram ting de har laga. Her er både maleri, dusker og en liten by med hus laga av melkekartong. Med på bildet er f.v. Frank Martin Halsør, Susanne Hageland, Hilde Wik Bakke, Jim André Gangsøy, Espen Loe Haukedal og Ørjan Refvik.

1986. Foran f.v. Runar Hageland, Therese Hageland og Espen Gangsøy. Bak f.v. Elin Heltne, ukjent, Kjetil Silden, Margot Silden, Gerd Gangsøy med Lene Gangsøy på fanget.  Foto: Fjt arkiv

Røysa barnehage holdt til i kjelleren i Nord-Vågsøy kyrkje på Raudeberg. Det var Nord-Vågsøy sokneråd som vedtok å bruke kirkekjelleren til midlertidig lokale for barnehage på Raudeberg, og barnehagen blei åpna 16. september 1974. Den i hadde éi avdeling, med 18 heile plasser for barn over tre år.

Lokalene blei oppgradert og oppussa flere ganger, delvis på dugnad. Leikeplassen ute blei etter nye regler oppjustert i 1998 og 1999, for det meste på dugnad av ansatte og foreldre. Lokalene var tenkt som en midlertidig løsning, for verken inne- eller uteområdet var ideelt til formålet. Men behovet for barnehageplasser var stort, og vedtak om nedlegging blei ikke gjort av soknerådet før i juni 2000. (Kilde: Nord-Vågsøy kyrkje 50 år. 1960-2010).

Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premier- er vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.

Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.