Se hvilke lokale kirker som får støtte

Verneverdige kirker sikres mot brann og vær

Fredag 29. januar fordeler Riksantikvaren (RA) ut et samlet tilskudd på 70 millioner kroner til kulturhistorisk viktige kirker. Dette er et en fortsettelse på det arbeidet denne regjeringen har gjort for å styrke innsatsen med å ivareta de kulturhistoriske viktige kirkene.

Fredag 29. januar fordeler Riksantikvaren (RA) ut et samlet tilskudd på 70 millioner kroner til kulturhistorisk viktige kirker. Dette er et en fortsettelse på det arbeidet denne regjeringen har gjort for å styrke innsatsen med å ivareta de kulturhistoriske viktige kirkene.  Foto: Arne Stubhaug

Kultur

I 2020 ble det bevilget til sammen 72 mill. kroner og i 2021 er det foreslått en bevilgning på 60 mill. kroner til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg, hvorav 40 mill. kroner skal gå til klimaskall og utskifting av el-anlegg og rørovner.