Kinn kommune: Bare 24 prosent av det frivillige kulturlivet øver i egnede lokaler

Kulturalliansen har kartlagt forholdene for kor, korps, amatørteater og andre kulturgrupper. Nå er resultatene fra åtte kommuner, inkludert Kinn klare, og de er nedslående.

Kinn kommune er en av kommunene som er kartlagt. På bildet spiller Måløy musikklag sammen med Vågsøy skulekorps i Turnhallen i Måløy på en basar i 2018.   Foto: Svanhild Breidalen

Kultur

Bare 24 prosent øver nemlig i lokaler som er dimensjonert for antall deltakere og type aktivitet, mens bare 22 prosent har lokaler tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.