Håkon og Theodor brukte fantasien og kreativiteten sin til å skape ei historie

Å verdsette fantasi og kreativitet er ein viktig del av det visuelle kunstfaget, men det er også viktig for å kjenne meistring.

– Å meistre kan gi stor glede. På vegen dit må ein som regel øve litt. Prøve igjen og igjen, og neste gang har det skjedd, no vert det litt annleis, kanskje betre. Kanskje neste øving faktisk vert meir morosam også? seier kunstlærar i Kinn kulturskule avdeling Måløy, Gerd Endestad.   Foto: Kinn kulturskule

Kultur

– Å meistre kan gi stor glede. På vegen dit må ein som regel øve litt. Prøve igjen og igjen, og neste gang har det skjedd, no vert det litt annleis, kanskje betre. Kanskje neste øving faktisk vert meir morosam også? seier kunstlærar i Kinn kulturskule avdeling Måløy, Gerd Endestad.