Bli med Louise og dei andre kunstelevane ut i naturen og opplev kunstøya

Å spele på lag med naturen, oppdage, utforske, og skape med og i natur, er fokuset elevane ved Visuell kunst ved Kinn kulturskule tek med seg når dei inntek området som læraren Gerd Endestad disponerer like ved der ho bur i Rimstaddalen.

Louise er fornøgd med opphenget ho har laga, som rekk akkurat ned i elva. Skal tru om det er leikar for fiskan. 

Kultur

Her deler elva seg og skapar ei lita øy i landskapet. Det har blitt til Kunstøya denne våren.