Arrangerer verdikafé for å snakke om dynamikken mellom profesjonelle hjelpere og pårørende

Mandag 4. oktober arrangerer Kinn kommune verdikafé for første gang i Måløy-delen av kommunen. Arrangementet blir i biblioteket i Måløy, og alle er velkomne, spesielt frivillige, pårørende og ansatte i kommunen.

Mandag 4. oktober arrangerer Kinn kommune etikk-kafé for første gang i Måløy-delen av kommunen. Arrangementet blir i biblioteket i Måløy, og alle er velkomne, spesielt frivillige, pårørende og ansatte i kommunen.   Foto: Ingrid Elisabeth Haugen

Kultur

Det forteller Rakel Garnes, som er er tjenesteleder ved Måløy miljøtjeneste, avlastning for barn og støttende tiltak.