Sigrid og Werna fann kvarandre igjen gjennom kunsten

Sigrid Husevåg og Werna Grimeland er tidlegare kollegaer, men dei kjende kvarandre eigentleg ikkje noko særleg godt. No har dei halde kunstutstilling saman.

Stilte ut kunst sama: Sigrid Husevåg og Werna Grimeland stilte ut verka sine i eit galleri for fyrste gong.  Foto: Kjellrun Åsebø

Kultur

Dei to damene møttest då dei jobba på Måløy vidaregåande skule.