Turid har skrive bok om Solstråle for å vise barn at alle følelsar er heilt ok

Tanken om å skrive ei barnebok har vore der i mange år for Turid Sørgård. Men det måtte ein hekla bamse og ein spasertur på Kvalheimsvegen til før ho faktisk sette ideen ut i livet.

Turid Sørgård Solstråle barnebok  Foto: Kjellrun Åsebø

Kultur

Det heile begynte med at ho skulle lage nokre hekla-figurar som ho kunne bruke medan dei hadde ei lesestund i barnehagen der ho jobbar.