Skulemusikalen har ein viktig bodskap: – Vi må våge å seie det høgt når vi har det vanskeleg